sexta-feira, 28 de setembro de 2007

Asemblea celebrada nos locais da CIG en Ferrol o pasado 26 de setembro

Sindicalistas, delegadas de persoal, de comités de empresa e xuntas de persoal, así como afiliadas en xeral, todas integrantes da Confederación Intersindical Galega [CIG] desta Comarca, celebramos unha Asemblea Aberta o pasado 26 de setembro, pola tarde, no salón de Actos dos locais da CIG de Ferrol, na Rúa Pondal en Esteiro, de persoas afiliadas á Confederación Intersindical Galega [CIG].

Esta non foi unha asemblea convocada polos organismos da central sindical, senón por persoas que temos en común estar afiliadas á mesma central sindical e rechazar o despropósito gasístico de REGANOSA.

Nesta Asemblea informou-se, debateu-se e asinou-se un manifesto público de oposición á localización da Planta de Gas dentro da Ría de Ferrol. E apoiar a manifestación do vindeiro domingo 30 de setembro no Porto de Ferrol. Na citada Asemblea participaron 41 persoas, que recolleron 118 asinaturas, de cargos sindicais e afilación en xeral, destacando dun importante número de persoas que están participando no peche da veciñanza na Casa do Concello de Mugardos. Entre, as persoas asinantes está un membro da Executiva Nacional da Confederación; de executivas nacionais dos sindicatos de rama; unha membro da Executiva Comarcal; varias da Dirección Comarcal e varios de executivas comarcais de rama, así como delegados e delegadas sindicais; membros de xuntas de persoal e comités de empresa da comarca.

Na citada Asemblea acordou-se engadir ao manifesto, un parágrafo pedindo a retirada de sancións e as denuncias que manten a fiscalía contra a xente do mar, como tamén solicitar da Executiva Comarcal unha certificación e cópia de toda a documentación e acordos que haxa na central sindical sonbre o asunto da planta regasificadora, tanto actual como dos antecedentes. E finalmente acordou-se [despois de pasada a manifestación do 30 de setembro, á que imos acudir identificados individualmente, con autocolantes da CIG] continuar facendo actividades e recoller máis apoios, xa para un manifesto xeral de rexeitamento da planta regasificadora de REGANOSA.

Quedaron de coordenar estes acordos as persoas que participan na Asemblea Cidadá.

O manifesto foi enviado aos medios informativos.

Enlace co Manifesto

___________

MANIFESTO PÚBLICO DE AFILIADAS E AFILIADOS DA CIG SOBRE A PLANTA REGASIFICADORA DE REGANOSA

MANIFESTO PÚBLICO DE AFILIADAS E AFILIADOS DA CIG SOBRE A PLANTA REGASIFICADORA DE REGANOSA

As persoas abaixo asinantes, sindicalistas, delegadas de persoal, de comités de empresa e xuntas de persoal, así como afiliadas en xeral, todas integrantes da Confederación Intersindical Galega [CIG], diante do conflito social que xera a imposición da instalación dunha planta regasificadora dentro da angosta Ría de Ferrol queremos manifestar o que segue:

Que estamos a favor da reindustrialización da nosa comarca, como xeito de criar riqueza, para mellorar as condicións de vida da cidadanía; estamos pola creación de postos de traballo para as persoas desempregadas, para a mocidade que agora se está formando, para as persoas que queiran mellorar no emprego e mesmo para as persoas imigrantes que queiran compartir o noso espazo para viver e traballar. Mais non apoiamos unha reindustrialización a calquer prezo. Somos conscentes de que o impacto medioambiental cero non existe, toda industria produce un impacto, mais si existe a reindustrialización racional e desenvolvimento sostíbel, e mesmo a necesidade e posibilidade de recuperación de espazos que noutro momento destruímos.

Que non podemos entender como, despois da construción do porto exterior, de grande impacto ambiental para a nosa Ría, coa disculpa de que ía a albergar o porto carboeiro; a desgasificadora, e unha futura planta de gas, para servir á central de ciclo combinado que daquela se estaba a proxectar nas Pontes, a planta regasificadora acabou-se por construír en Punta Promontorio, dentro da Ría e a poucos metros dun complexo petroquímico que xa viña ameazando aos lugares poboados próximos e á propia Ría. O que só se pode entender pola existencia de corrupción e intereses políticos e económicos inconfesábeis.

Que os buques gaseiros teñen que cruzar un angosto canal que ten unha bocana de apenas 150 metros de ancho navegábeis [entre boias], e 4.000 metros de longo, para chegar á planta regasificadora de REGANOSA. Co problema engadido de que esta operación só se pode realizar en mar morta, da pleamar diúrna, que apenas dura vinte minutos. Na citada operación participan catro remolcadores, lanchas de prácticos, de operarios de Capitanía Marítima e varias patrulleiras da Guardia Civil. Podemo-nos imaxinar o enorme custe económico que isto supón. Este é un feito que se ven repetindo desde principios de maio deste ano 2007. Xa van sete buques cargados con GNL que entraron na Ría, iso que está en probas. Teñen previsto que sexan 52 ao ano, mais están pedindo que poda duplicar a súa produción o que significaría duplicar o número de buques.

Que a Regasificadora ten imposibilidade física de cumprir a Lei, e os condicionados de seguridade exixidos polas normativas estatais, europeias e internacionais, para este tipo de industrias. Reganosa non pode cumprir os condiconados de distancia a núcleos de poboación, pois toda a parroquia de Meá, que lle rodea, está densamente poboada, a vila de Mugardos está a menos de 800 metros e Ferrol, o Arsenal Militar e Navantia-Ferrol a uns 1500. O outro condicionado de seguridade, tampouco o pode cumprir, pois en caso de emerxencia, a normativa en vigor, obriga a saír ao buque polos seus propios medios a mar aberto, é evidente que non pode. Mesmo hai dúas sentencias favorábeis á cidadanía do TSXG, que anulan a falsa tramitación ambiental de REGANOSA.

Que a planta regasificadora de Punta Promontorio, non só ameaza a seguridade e a vida das persoas, senón que os mariscadores e mariscadoras ven ameazados os seus postos de traballo co impacto ambiental negativo, da tecnoloxía de vaporización por auga mariña que utiliza REGANOSA, e a paralización da actividade en certos bancos marisqueiros cando entra ou sae un buque gaseiro.

Que a loita contra esta planta regasificadora, non é algo que se lle ocurrira a alguén formular agora, senón que se leva desde o ano 2000 nesta loita, muito antes de que comezase a súa construcción, mais o que si é certo é que houbo un muro de silencio mediático a todo o que significara a oposición a esta planta regasificadora dentro da Ría. Muros que comezaron a desmoronarse o 9 de maio deste ano co bloqueo do metanero Galica Spirit.

Diante disto:

MANIFESTAMOS

Que estamos no convencimento de que, REGANOSA é unha ameaza para a seguridade e a vida de miles de persoas, a Ría e a súa riqueza marisqueira, poñendo en perigo os 600 postos de traballo que esta xera.

Polo que demandamos:

1º Ao Goberno Central que ten competencias para decidir que, en base a eses condicionados non resoltos, non sexa aprobada a acta de funcionamento definitivo de REGANOSA.

2º Á Xunta de Galicia para que renuncie á herdanza envelenada do caso REGANOSA, e así mesmo, reoriente a súa política enerxética para que deixe de ser unha ameaza para a Ría e para a vida de miles de persoas de Ferrol Terra.

3º Ao Concello de Ferrol para que acorde dirixirse ao Tribunal Supremo a fin de que faga firme a sentenza 536/2004 favorable á cidadanía de Ferrol e que anula a falsa tramitación ambiental de REGANOSA.

4º Ao Concello de Mugardos, para que revise as licenzas, permisos e acordos con REGANOSA, que están ameazando a vida e os intereses da veciñanza.

Así mesmo demandamos lle sexan retiradas ás denuncias e sancións aos traballadores e traballadoras do mar, derivadas da defensa da Ría e dos seus postos de traballo.

E por último,

APOIAMOS A MANIFESTACIÓN QUE O DOMINGO 30 DE SETEMBRO, TEN CONVOCADA O COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA PARA A RÍA DE FERROL, CON SAÍDA DESDE O PORTO DE FERROL ÁS 12 DO MEDIODÍA.

E CHAMAMOS A CLASE TRABALLADORA DA COMARCA A PARTICIPAR NA MANIFESTACIÓN, DETRÁS DO UNANIME LEMA: PLANTA DE GAS FORA DA RÍA !!!

Ferrol, a 26 de Setembro de 2007

 1. XOÁN FERNÁNDEZ SIXTO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 2. ANA SUÁREZ CASTRO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA AREA DE SAÚDE DE FERROL CIG-SANIDADE
 3. XOÁN FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ, SECRETARIO ORG. DA CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 4. ANDRÉ MARTÍNEZ CES, EMISARIO TERRESTRE MALATA-PRIORIÑO CHICO CIG-METAL
 5. XOSÉ MIGUEL LOPEZ PÉREZ, SERGAS CIG-SANIDADE
 6. PILAR CES RIOBOO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 7. INÁCIO MARTÍNEZ ORERO VINCULACIÓN TEMPORAL DO SERGAS CIG-SANIDADE
 8. JUAN CASAS PIÑEIRO, PRESIDENTE DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 9. CARLOS TEIJEIRO PAZ, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 10. DIVINA GACIO FREIRE, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 11. JOSE DURÁN TOJEIRO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 12. CARLOS OREJA ROMÁN, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 13. HENRIQUE BLANCO CAZÁS, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 14. JOESEFA RODRÍGUEZ PORCA, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 15. OSCAR VIDAL PÉREZ, MEMBRO DA DIRECCIÓN COMARCAL DA CIG, DELEGADO DE PERSOAL DA CEMENTIRA DE NARÓN CIG-CONSTRUCIÓN
 16. IAGO CONDE CAGIAO, MEMBRO DA DIRECCIÓN COMARCAL DA CIG, CIG-QUÍMICAS E ENERXÍA
 17. ANDRÉS GARCÍA HERMIDA, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 18. FRANCISCO MAYOBRE TOIMIL, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 19. MARCOS VARELA VIGO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 20. JUÁN M. BERMÚDEZ, NAVANTIA-FENE CIG-METAL
 21. JOSÉ L. BARGEL CELA, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 22. JOSÉ L.DÍAZ RODRÍGUEZ, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 23. MODESTO LAMAS RIBEIRA, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 24. ISMAEL PICO PITA, CIG-METAL
 25. PORFÍRIO EMBADE PITA, CIG-METAL
 26. JOSÉ M. GONÁLEZ VIDE, CIG-METAL
 27. IRENE FERNÁNDEZ FIDALGO, CIG-SERVIZOS
 28. MIGUEL ANGEL NEIRA ROMERO, PENSIONISTA NAVANTIA-FERROL
 29. VICTOR AGULLÓ LÓPEZ, PREXUBILADO NAVANTIA-FERROL
 30. PAULA AGULLÓ LÓPEZ, ENSIA CIG-ADMINITRACIÓN
 31. MIGUEL QUINTANILLA GAYOSO, PORTOS FERROL CIG-FEGAMT
 32. HELEANA SÁNCHEZ LÓPEZ, DELEGADA CIG-BANCA-AFORROS E SEGUROS
 33. RAÚL LOBEIRAS, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 34. ALBERTO PITA PÉREZ, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 35. XAVIER PRIETO ESPIÑEIRA, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 36. JOSEFINA LAR CASTELEIRO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 37. BEATRIZ T. SORIA PAZOS, MUGARDOS
 38. JUAN ORUEZASELA ROMERO, MUGARDOS
 39. CARLOS G. PÉREZ DÍAZ, MUGARDOS
 40. JOSÉ A.LIÑARES CONDAL, MUGARDOS
 41. MARCOS DARRIBA LÓPEZ, MUGARDOS
 42. MARIA DEL CARMEN DOPICO SIXTO, MUGARDOS
 43. MARIA DEL PILAR IGLESIAS MARTÍNEZ, MUGARDOS
 44. AMELIA REGUEIRO REI, MUGARDOS
 45. MARIA DEL CARMEN FORNOS IGLESIAS, MUGARDOS
 46. EMILIA MONTERO SECO, MUGARDOS
 47. XOSÉ MARÍA DOBARRO PAZ, PROFESOR UDC CIG-ENSINO
 48. LUCIA RICO DURÁN, MUGARDOS
 49. CARLOS MUÍÑO FRAGA, MUGARDOS
 50. MIGUEL A. RODRÍGUEZ BASTIDA, MUGARDOS
 51. JUANA PENA FONTENLA, MUGARDOS
 52. ANTONIA PENA VEIGA, MUGARDOS
 53. ESTEBAN BAYOLO REY, MUGARDOS
 54. ANTONIO PENA FONTENLA, MUGARDOS
 55. CARMEN SANMIGUEL DÍAZ, SERGAS CIG-SANIDADE
 56. HORTENSIA FREIRE BLANCO, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 57. MONSERRAT GUTIÉRREZ RIBERA, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 58. EVA BERGANTIÑOS, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 59. CRISTINA MARTÍNEZ CES, COMISIÓN EXECUTIVA NACIONAL CIG-SERVIZOS
 60. BERTA RIVAS SANDE, FORGA CIG-BANCA-AFORROS-SEGUROS
 61. CESAR PITA CARRETERO, MESTRE - CONSELLERÍA EDUC. CIG-ENSINO
 62. BÁRBARA PRIMO PÉREZ, CIG-METAL
 63. TEREIXA PEREIRO GARCÍA, CONCELLO DE FERROL CIG-ADMINISTRACIÓN
 64. LUPE CES RIOBOO, MESTRA CONSELL. EDUC. CIG-ENSINO
 65. ANTONIO BALIÑO VÁZQUEZ, SECRETARIO COMARCAL CIG-ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN COMARCAL DA CIG
 66. MARIA CRUZ PENA PENABAD, PROFESORA CONSELL. EDUC. CIG-ENSINO
 67. PATRICIA SAEZ PÉREZ, CIG-SERVIZOS
 68. BRUNO LÓPEZ TEIXEIRO, CIG-SERVIZOS
 69. CARLOS GARCÍA SEOANE, CIG-CONSTRUCIÓN E MADEIRA
 70. XESÚS M. DÍAZ SUÁREZ, CIG-ENSINO
 71. CRISTINA CORRAL CAMPELLE, CIG-QUÍMICAS E ENERXÍA
 72. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ANEIROS, TELEFÓNICA CIG FEGAMT SECCIÓN TRANSPORTE E COMUNICACIÓNS
 73. ERNESTO LÓPES DÍAS, CIG-CONSTRUCIÓN E MADEIRA
 74. FERNANDO MARTÍNS LÓPEZ, CIG-METAL
 75. JOSÉ SANMARTÍM BOUÇA, CIG-METAL
 76. ANXO MANUEL PONCE, CIG-METAL
 77. ALEXANDRE FERNÁNDEZ PÉREZ, CIG-BANCA-AFORROS E SEGUROS
 78. MONTSERRAT GAREL, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 79. CESAR ARBA BOUZA, DELEGADO DE PREVENCIÓN CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80. MAR PETEIRA CABANA, MEMBRO DA EXECUTIVA CONFEDERAL DA CIG
 81. AVELINO PENEDO FEIJÓO, DELEGADO ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
 82. RAFAEL AGUIRREBENGOA ESNAOLA, DIRECCIÓN COMARCAL DA CIG
 83. JOSÉ RAMÓN CARRACEDO LAGO, RESPONSÁBEL DA ADM. AUTONÓMICA
 84. MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ PÉREZ, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 85. MARÍA DO PILAR PATINHO PENYA, PROFESORA CONSELL. EDUC. CIG-ENSINO
 86. ESTHER LEIRA PENABAD, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 87. LUISA MARÍA LEIRA PENABAD, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 88. ADRIANO CASTET PÉREZ, DELEGADO COMIT. DE CONSELL EDUC. CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 89. MARÍA JESÚS CASTRO VÁZQUEZ, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 90. JOAQUÍN ROMON VENASACH, , CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 91. JUAN BAUTISTA LOUZAO PENA, , CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 92. ESTHER MARÍA RODRÍGUEZ PARDO, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 93. MARÍA OLIVA HERMIDA CAMPOS, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 94. MARÍA VICTORIA ROMANS, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 95. GUADALUPE BUSTABAD, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 96. YOLANDA COUCE RODRIGUEZ, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 97. MARÍA MONSERRAT CABARCOS VIDAL, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 98. MARÍA VICTORIA BOUZAS, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 99. EVA VÁZQUEZ SAAVEDRA, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 100. J. ENRIQUE NUÑEZ BARREIRO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 101. ANGEL M. REGUEIRA CASTRO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 102. DANIEL ALEX. MARTÍNEZ CES, QUÍMICAS-ENERXÍA
 103. MERCEDES DÍAZ LOPEZ PRESIDENTA DA XUNTA DE PERSOAL DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 104. AURORA PIÑON GARROTE, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA AREAÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 105. NIEVES PAZOS RUA, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 106. ANDRÉS LOPEZ AMARELO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 107. JUAN CARLOS PITA GALEGO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 108. MIGUEL ANGEL TALAVERA VALVERDE, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 109. ANA ARTO BLANCO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 110. MERCEDES FERREIRA BOUZA, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA AREA DE SAÚDE DE FERROL
 111. CELIA RAMIL PAJON, SERGAS CIG-SANIDADE
 112. PURI MIRA CRIADO, SERGAS CIG-SANIDADE
 113. XOSÉ MARIA RODRIGUEZ CASTRO, SERGAS CIG-SANIDADE
 114. MARI LUZ FERNÁNDEZ SANMARTÍN, SERGAS CIG-SANIDADE
 115. MARÍA LUISA DOMINGO JUEGA, SERGAS CIG-SANIDADE
 116. MIGUEL ANXO ROMERO LÓPEZ, MESTRE CONSELL. EDUC. CIG-ENSINO
 117. MARTA DÍAZ SEOANE, SERGAS CIG-SANIDADE
 118. LOIS MÉNDEZ PÉREZ, SERGAS CIG-SANIDADE

Obxectivos e princípios da CIG

Obxectivos

Recollendo do património comun aquelas ideas forza máis reveladoras da nosa razón de ser como organización, explicitamos como obxectivos da CIG os seguintes:

* A mellora progresiva e xeral, individual e colectiva dos intereses das traballadoras e dos traballadores, da própria organización e do conxunto da sociedade galega, das condicións laborais e da calidade de vida.

* O Marco Galego de Relacións Laborais e a construción da Central Sindical Única Galega.

* A aprofundación democrática e social constante cara a achegar-nos a unha nova sociedade máis xusta e máis humana, sen explotación económica nen opresión política, caisquer que sexan as formas en que estas se manifesten. Por iso pretendemos a superación do sistema capitalista e a construción do socialismo.

* O pleno exercício de todos os direitos humanos, individuais e sociais, sen discriminacións, incluído o de Autodeterminación.

* Promovermos o máximo respeito á dignidade humana, a paz, a democrácia, a xustiza social e a igualdade, a aplicación da Declaración Universal dos Direitos Humanos através da acción colectiva das traballadoras e dos traballadores. Fomentarmos a solidariedade internacional, o bo entendimento e a boa vontade universais, o antimilitarismo, a solución pacífica dos conflitos, o desarmamento e a reconversión da indústria militar en civil, asi como unha nova orde internacional xusta.

* Exixirmos a utilización pacífica, racional e ao servizo de toda a Humanidade dos avanzos científicos e tecnolóxicos, e impulsarmos modelos produtivos enerxéticos fundamentados ecoloxicamente.

* Loitarmos contra toda forma de racismo, xenofóbia ou prexuízo e discriminación na sociedade en razón de sexo, estado civil, enfermidade, idade, língua, relixión, opinión política, opción sexual, posición social ou económica, orixe étnica, nacional ou cultural.

* Impulsarmos a participación sociopolítica e a inserción laboral e profisional das mulleres e mocidade na sociedade, asegurando a igualdade de oportunidades e a auséncia de discriminacións, pularmos, de modo especial, polo seu papel dirixente nas organizacións sindicais.

* Elevarmos e defendermos os direitos sindicais da afiliación através do apoio xurídico, laboral, etc., ante os organismos e foros que for necesário. Fomentarmos a organización e a solidariedade e o apoio mútuo como mecanismo de defensa dos seus intereses.

* Promovermos as estruturas e accións necesárias para a plena integración na sociedade dos grupos máis desfavorecidos, co obxecto de eliminarmos as bolsas de extrema pobreza e marxinalidade combatendo as causas que as producen.

* Pularmos pola completa normalización lingüística do idioma próprio de Galiza.


Princípios

Sindicalismo de clase: A CIG é unha organización sindical que afirma, dia a dia, o seu carácter de clase, adoptando as decisións que en cada momento considera, para mellor defender os intereses imediatos e xerais das traballadoras e dos traballadores galegos na perspectiva da transformación social.

Nacionalismo: A CIG define-se como unha organización nacionalista porque Galiza é unha nación sen soberania política, ao servizo de intereses alleos, submetida e dependente económica, política e culturalmente. A procura da nosa soberania e o exercício do direito de Autodeterminación son para nós irrenunciábeis. Desde a nosa independéncia e autonomia sindicais, reclamamo-nos parte do movimento nacionalista galego.

Autoorganización: Entendendo que nengun dos principais problemas de Galiza se pode resolver favorabelmente aos intereses do noso povo se este non toma consciéncia da sua própria identidade e traduce esa consciéncia en organizacións próprias e soberanas, a CIG é expresión da autoorganización das traballadoras e dos traballadores galegos.

Solidariedade e internacionalismo: A CIG garante a unión e solidariedade de todos os traballadores e traballadoras con independéncia do sector no que ocupen as suas actividades, do território onde vivan ou das diferenzas e obstáculos que poidan existir. Asi mesmo, estamos vencellados á loita comun dos traballadores e das traballadoras do mundo pola sua completa emancipación e á dos povos que loitan pola sua liberación nacional.

Democrácia e participación: A CIG entende a democrácia como valor universal, garante a igualdade de direitos da súa afiliación, asegura o funcionamento democrático de todos os seus órgaos de dirección e elexe todos os seus cargos democraticamente. Fomenta a participación sindical e as asembleas de afiliados e afiliadas, asi como as dos traballadores e traballadoras, como método para evitar o individualismo, o corporativismo e a burocrácia, e como unha maneira de facilitar a corresponsabilidade nos debates e na toma de decisións.

Independéncia: A CIG é independente e soberana na toma de decisións. Autogoverrn-ase e non está suxeita a control de nengun partido político, grupo de poder económico, ideolóxico ou relixioso.

Pluralismo: A CIG é unha organización plural. Nela conviven distintas sensibilidades e xeitos de entender a nosa sociedade, todas elas lexítimas e enriquecedoras. Respeita e fai respeitar a liberdade interna e a diversidade de opinións políticas e ideolóxicas, tanto individuais como colectivas. Garante a libertade de expresión e pensamento sen restricións de nengunha caste, cumpre e fai cumprir os Estatutos dos que libre e voluntariamente se dota.

Transformación: A CIG é unha organización sindical transformadora. Para mellor defender e facer realidade os seus obxectivos, participa na vida sócio-política e fomenta, asi mesmo, a participación máis activa da sua afiliación.

Unidade: A CIG persegue a máis completa unidade dos traballadores e das traballadoras de Galiza nunha Central Sindical Única Galega. Asi mesmo, propiciará a máis ampla e posíbel unidade de acción sindical para acadar os obxectivos fixados.

Normalización: A CIG expresa-se en galego, o cal defende como único idioma oficial de Galiza e promove a sua completa normalización. Respeita o uso das distintas formas de escrita entre a sua afiliación.

________________

Rolda de Prensa realizada por Fermín Paz, Suso Seixo e Emilio Cagigao, o 30 de outubro de 2003

O 30 de outubro do 2003, o xornal "La voz de Galicia", publicou unha información da rolda de prensa realizada polos dirixentes sindicais da nosa Central ao máis alto nível. Rolda de prensa realizada, para amosar un incondicional apoio á planta regasificadora de REGANOSA. Non sabemos se, previamente algún organismo da Central Sindical acordou algunha resolución de apoio incondicional a REGANOSA. Mais aquí queda a noticia de prensa con foto incluida. Na rolda de prensa participaron: Emilio Cagigao Deive, daquela Secretario Comarcal da CIG, Fermín Paz Lamigueiro, Secretario Nacional da Federación de Químicas e Enerxía que abandou hai pouco tempo por asuntos de enfermidade, e o secretario Confederal da CIG que aínda o é, Suso Seixo Fernández.

Ver a imaxe ampliada clicando acima dela

A información suministradaaos medios de convencionais, na citada rolda de prensa, non ten o seu reflexo na principal publicación da CIG, "Tempo Sindical, de decembro de 2003 nº 47", pois nengunha das 16 páxinas do xornal sindical fai referencia ao asunto, considerado, polos dirixentes sindicais como un "asunto estratéxico" para Galiza. Acudimos ao Tempo Sindical anterior o nº 46 de xullo de 2003, e tampouco aparecenengunha referencia.

_________________