sexta-feira, 28 de setembro de 2007

MANIFESTO PÚBLICO DE AFILIADAS E AFILIADOS DA CIG SOBRE A PLANTA REGASIFICADORA DE REGANOSA

MANIFESTO PÚBLICO DE AFILIADAS E AFILIADOS DA CIG SOBRE A PLANTA REGASIFICADORA DE REGANOSA

As persoas abaixo asinantes, sindicalistas, delegadas de persoal, de comités de empresa e xuntas de persoal, así como afiliadas en xeral, todas integrantes da Confederación Intersindical Galega [CIG], diante do conflito social que xera a imposición da instalación dunha planta regasificadora dentro da angosta Ría de Ferrol queremos manifestar o que segue:

Que estamos a favor da reindustrialización da nosa comarca, como xeito de criar riqueza, para mellorar as condicións de vida da cidadanía; estamos pola creación de postos de traballo para as persoas desempregadas, para a mocidade que agora se está formando, para as persoas que queiran mellorar no emprego e mesmo para as persoas imigrantes que queiran compartir o noso espazo para viver e traballar. Mais non apoiamos unha reindustrialización a calquer prezo. Somos conscentes de que o impacto medioambiental cero non existe, toda industria produce un impacto, mais si existe a reindustrialización racional e desenvolvimento sostíbel, e mesmo a necesidade e posibilidade de recuperación de espazos que noutro momento destruímos.

Que non podemos entender como, despois da construción do porto exterior, de grande impacto ambiental para a nosa Ría, coa disculpa de que ía a albergar o porto carboeiro; a desgasificadora, e unha futura planta de gas, para servir á central de ciclo combinado que daquela se estaba a proxectar nas Pontes, a planta regasificadora acabou-se por construír en Punta Promontorio, dentro da Ría e a poucos metros dun complexo petroquímico que xa viña ameazando aos lugares poboados próximos e á propia Ría. O que só se pode entender pola existencia de corrupción e intereses políticos e económicos inconfesábeis.

Que os buques gaseiros teñen que cruzar un angosto canal que ten unha bocana de apenas 150 metros de ancho navegábeis [entre boias], e 4.000 metros de longo, para chegar á planta regasificadora de REGANOSA. Co problema engadido de que esta operación só se pode realizar en mar morta, da pleamar diúrna, que apenas dura vinte minutos. Na citada operación participan catro remolcadores, lanchas de prácticos, de operarios de Capitanía Marítima e varias patrulleiras da Guardia Civil. Podemo-nos imaxinar o enorme custe económico que isto supón. Este é un feito que se ven repetindo desde principios de maio deste ano 2007. Xa van sete buques cargados con GNL que entraron na Ría, iso que está en probas. Teñen previsto que sexan 52 ao ano, mais están pedindo que poda duplicar a súa produción o que significaría duplicar o número de buques.

Que a Regasificadora ten imposibilidade física de cumprir a Lei, e os condicionados de seguridade exixidos polas normativas estatais, europeias e internacionais, para este tipo de industrias. Reganosa non pode cumprir os condiconados de distancia a núcleos de poboación, pois toda a parroquia de Meá, que lle rodea, está densamente poboada, a vila de Mugardos está a menos de 800 metros e Ferrol, o Arsenal Militar e Navantia-Ferrol a uns 1500. O outro condicionado de seguridade, tampouco o pode cumprir, pois en caso de emerxencia, a normativa en vigor, obriga a saír ao buque polos seus propios medios a mar aberto, é evidente que non pode. Mesmo hai dúas sentencias favorábeis á cidadanía do TSXG, que anulan a falsa tramitación ambiental de REGANOSA.

Que a planta regasificadora de Punta Promontorio, non só ameaza a seguridade e a vida das persoas, senón que os mariscadores e mariscadoras ven ameazados os seus postos de traballo co impacto ambiental negativo, da tecnoloxía de vaporización por auga mariña que utiliza REGANOSA, e a paralización da actividade en certos bancos marisqueiros cando entra ou sae un buque gaseiro.

Que a loita contra esta planta regasificadora, non é algo que se lle ocurrira a alguén formular agora, senón que se leva desde o ano 2000 nesta loita, muito antes de que comezase a súa construcción, mais o que si é certo é que houbo un muro de silencio mediático a todo o que significara a oposición a esta planta regasificadora dentro da Ría. Muros que comezaron a desmoronarse o 9 de maio deste ano co bloqueo do metanero Galica Spirit.

Diante disto:

MANIFESTAMOS

Que estamos no convencimento de que, REGANOSA é unha ameaza para a seguridade e a vida de miles de persoas, a Ría e a súa riqueza marisqueira, poñendo en perigo os 600 postos de traballo que esta xera.

Polo que demandamos:

1º Ao Goberno Central que ten competencias para decidir que, en base a eses condicionados non resoltos, non sexa aprobada a acta de funcionamento definitivo de REGANOSA.

2º Á Xunta de Galicia para que renuncie á herdanza envelenada do caso REGANOSA, e así mesmo, reoriente a súa política enerxética para que deixe de ser unha ameaza para a Ría e para a vida de miles de persoas de Ferrol Terra.

3º Ao Concello de Ferrol para que acorde dirixirse ao Tribunal Supremo a fin de que faga firme a sentenza 536/2004 favorable á cidadanía de Ferrol e que anula a falsa tramitación ambiental de REGANOSA.

4º Ao Concello de Mugardos, para que revise as licenzas, permisos e acordos con REGANOSA, que están ameazando a vida e os intereses da veciñanza.

Así mesmo demandamos lle sexan retiradas ás denuncias e sancións aos traballadores e traballadoras do mar, derivadas da defensa da Ría e dos seus postos de traballo.

E por último,

APOIAMOS A MANIFESTACIÓN QUE O DOMINGO 30 DE SETEMBRO, TEN CONVOCADA O COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA PARA A RÍA DE FERROL, CON SAÍDA DESDE O PORTO DE FERROL ÁS 12 DO MEDIODÍA.

E CHAMAMOS A CLASE TRABALLADORA DA COMARCA A PARTICIPAR NA MANIFESTACIÓN, DETRÁS DO UNANIME LEMA: PLANTA DE GAS FORA DA RÍA !!!

Ferrol, a 26 de Setembro de 2007

 1. XOÁN FERNÁNDEZ SIXTO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 2. ANA SUÁREZ CASTRO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA AREA DE SAÚDE DE FERROL CIG-SANIDADE
 3. XOÁN FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ, SECRETARIO ORG. DA CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 4. ANDRÉ MARTÍNEZ CES, EMISARIO TERRESTRE MALATA-PRIORIÑO CHICO CIG-METAL
 5. XOSÉ MIGUEL LOPEZ PÉREZ, SERGAS CIG-SANIDADE
 6. PILAR CES RIOBOO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 7. INÁCIO MARTÍNEZ ORERO VINCULACIÓN TEMPORAL DO SERGAS CIG-SANIDADE
 8. JUAN CASAS PIÑEIRO, PRESIDENTE DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 9. CARLOS TEIJEIRO PAZ, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 10. DIVINA GACIO FREIRE, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 11. JOSE DURÁN TOJEIRO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 12. CARLOS OREJA ROMÁN, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 13. HENRIQUE BLANCO CAZÁS, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DAS PONTES
 14. JOESEFA RODRÍGUEZ PORCA, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 15. OSCAR VIDAL PÉREZ, MEMBRO DA DIRECCIÓN COMARCAL DA CIG, DELEGADO DE PERSOAL DA CEMENTIRA DE NARÓN CIG-CONSTRUCIÓN
 16. IAGO CONDE CAGIAO, MEMBRO DA DIRECCIÓN COMARCAL DA CIG, CIG-QUÍMICAS E ENERXÍA
 17. ANDRÉS GARCÍA HERMIDA, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 18. FRANCISCO MAYOBRE TOIMIL, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 19. MARCOS VARELA VIGO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 20. JUÁN M. BERMÚDEZ, NAVANTIA-FENE CIG-METAL
 21. JOSÉ L. BARGEL CELA, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 22. JOSÉ L.DÍAZ RODRÍGUEZ, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 23. MODESTO LAMAS RIBEIRA, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 24. ISMAEL PICO PITA, CIG-METAL
 25. PORFÍRIO EMBADE PITA, CIG-METAL
 26. JOSÉ M. GONÁLEZ VIDE, CIG-METAL
 27. IRENE FERNÁNDEZ FIDALGO, CIG-SERVIZOS
 28. MIGUEL ANGEL NEIRA ROMERO, PENSIONISTA NAVANTIA-FERROL
 29. VICTOR AGULLÓ LÓPEZ, PREXUBILADO NAVANTIA-FERROL
 30. PAULA AGULLÓ LÓPEZ, ENSIA CIG-ADMINITRACIÓN
 31. MIGUEL QUINTANILLA GAYOSO, PORTOS FERROL CIG-FEGAMT
 32. HELEANA SÁNCHEZ LÓPEZ, DELEGADA CIG-BANCA-AFORROS E SEGUROS
 33. RAÚL LOBEIRAS, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 34. ALBERTO PITA PÉREZ, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 35. XAVIER PRIETO ESPIÑEIRA, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 36. JOSEFINA LAR CASTELEIRO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 37. BEATRIZ T. SORIA PAZOS, MUGARDOS
 38. JUAN ORUEZASELA ROMERO, MUGARDOS
 39. CARLOS G. PÉREZ DÍAZ, MUGARDOS
 40. JOSÉ A.LIÑARES CONDAL, MUGARDOS
 41. MARCOS DARRIBA LÓPEZ, MUGARDOS
 42. MARIA DEL CARMEN DOPICO SIXTO, MUGARDOS
 43. MARIA DEL PILAR IGLESIAS MARTÍNEZ, MUGARDOS
 44. AMELIA REGUEIRO REI, MUGARDOS
 45. MARIA DEL CARMEN FORNOS IGLESIAS, MUGARDOS
 46. EMILIA MONTERO SECO, MUGARDOS
 47. XOSÉ MARÍA DOBARRO PAZ, PROFESOR UDC CIG-ENSINO
 48. LUCIA RICO DURÁN, MUGARDOS
 49. CARLOS MUÍÑO FRAGA, MUGARDOS
 50. MIGUEL A. RODRÍGUEZ BASTIDA, MUGARDOS
 51. JUANA PENA FONTENLA, MUGARDOS
 52. ANTONIA PENA VEIGA, MUGARDOS
 53. ESTEBAN BAYOLO REY, MUGARDOS
 54. ANTONIO PENA FONTENLA, MUGARDOS
 55. CARMEN SANMIGUEL DÍAZ, SERGAS CIG-SANIDADE
 56. HORTENSIA FREIRE BLANCO, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 57. MONSERRAT GUTIÉRREZ RIBERA, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 58. EVA BERGANTIÑOS, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 59. CRISTINA MARTÍNEZ CES, COMISIÓN EXECUTIVA NACIONAL CIG-SERVIZOS
 60. BERTA RIVAS SANDE, FORGA CIG-BANCA-AFORROS-SEGUROS
 61. CESAR PITA CARRETERO, MESTRE - CONSELLERÍA EDUC. CIG-ENSINO
 62. BÁRBARA PRIMO PÉREZ, CIG-METAL
 63. TEREIXA PEREIRO GARCÍA, CONCELLO DE FERROL CIG-ADMINISTRACIÓN
 64. LUPE CES RIOBOO, MESTRA CONSELL. EDUC. CIG-ENSINO
 65. ANTONIO BALIÑO VÁZQUEZ, SECRETARIO COMARCAL CIG-ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN COMARCAL DA CIG
 66. MARIA CRUZ PENA PENABAD, PROFESORA CONSELL. EDUC. CIG-ENSINO
 67. PATRICIA SAEZ PÉREZ, CIG-SERVIZOS
 68. BRUNO LÓPEZ TEIXEIRO, CIG-SERVIZOS
 69. CARLOS GARCÍA SEOANE, CIG-CONSTRUCIÓN E MADEIRA
 70. XESÚS M. DÍAZ SUÁREZ, CIG-ENSINO
 71. CRISTINA CORRAL CAMPELLE, CIG-QUÍMICAS E ENERXÍA
 72. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ANEIROS, TELEFÓNICA CIG FEGAMT SECCIÓN TRANSPORTE E COMUNICACIÓNS
 73. ERNESTO LÓPES DÍAS, CIG-CONSTRUCIÓN E MADEIRA
 74. FERNANDO MARTÍNS LÓPEZ, CIG-METAL
 75. JOSÉ SANMARTÍM BOUÇA, CIG-METAL
 76. ANXO MANUEL PONCE, CIG-METAL
 77. ALEXANDRE FERNÁNDEZ PÉREZ, CIG-BANCA-AFORROS E SEGUROS
 78. MONTSERRAT GAREL, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 79. CESAR ARBA BOUZA, DELEGADO DE PREVENCIÓN CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 80. MAR PETEIRA CABANA, MEMBRO DA EXECUTIVA CONFEDERAL DA CIG
 81. AVELINO PENEDO FEIJÓO, DELEGADO ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
 82. RAFAEL AGUIRREBENGOA ESNAOLA, DIRECCIÓN COMARCAL DA CIG
 83. JOSÉ RAMÓN CARRACEDO LAGO, RESPONSÁBEL DA ADM. AUTONÓMICA
 84. MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ PÉREZ, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 85. MARÍA DO PILAR PATINHO PENYA, PROFESORA CONSELL. EDUC. CIG-ENSINO
 86. ESTHER LEIRA PENABAD, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 87. LUISA MARÍA LEIRA PENABAD, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 88. ADRIANO CASTET PÉREZ, DELEGADO COMIT. DE CONSELL EDUC. CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 89. MARÍA JESÚS CASTRO VÁZQUEZ, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 90. JOAQUÍN ROMON VENASACH, , CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 91. JUAN BAUTISTA LOUZAO PENA, , CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 92. ESTHER MARÍA RODRÍGUEZ PARDO, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 93. MARÍA OLIVA HERMIDA CAMPOS, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 94. MARÍA VICTORIA ROMANS, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 95. GUADALUPE BUSTABAD, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 96. YOLANDA COUCE RODRIGUEZ, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 97. MARÍA MONSERRAT CABARCOS VIDAL, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 98. MARÍA VICTORIA BOUZAS, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 99. EVA VÁZQUEZ SAAVEDRA, CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 100. J. ENRIQUE NUÑEZ BARREIRO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 101. ANGEL M. REGUEIRA CASTRO, NAVANTIA-FERROL CIG-METAL
 102. DANIEL ALEX. MARTÍNEZ CES, QUÍMICAS-ENERXÍA
 103. MERCEDES DÍAZ LOPEZ PRESIDENTA DA XUNTA DE PERSOAL DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 104. AURORA PIÑON GARROTE, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA AREAÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 105. NIEVES PAZOS RUA, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 106. ANDRÉS LOPEZ AMARELO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 107. JUAN CARLOS PITA GALEGO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 108. MIGUEL ANGEL TALAVERA VALVERDE, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 109. ANA ARTO BLANCO, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA ÁREA DE SAÚDE DE FERROL
 110. MERCEDES FERREIRA BOUZA, MEMBRO DA XUNTA DE PERSOAL DA DA AREA DE SAÚDE DE FERROL
 111. CELIA RAMIL PAJON, SERGAS CIG-SANIDADE
 112. PURI MIRA CRIADO, SERGAS CIG-SANIDADE
 113. XOSÉ MARIA RODRIGUEZ CASTRO, SERGAS CIG-SANIDADE
 114. MARI LUZ FERNÁNDEZ SANMARTÍN, SERGAS CIG-SANIDADE
 115. MARÍA LUISA DOMINGO JUEGA, SERGAS CIG-SANIDADE
 116. MIGUEL ANXO ROMERO LÓPEZ, MESTRE CONSELL. EDUC. CIG-ENSINO
 117. MARTA DÍAZ SEOANE, SERGAS CIG-SANIDADE
 118. LOIS MÉNDEZ PÉREZ, SERGAS CIG-SANIDADE

Nenhum comentário: